Nowy Ład. Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Wprowadzone zmiany wyłączyły możliwość amortyzacji dla budynków mieszkalnych oraz praw majątkowych o charakterze mieszkalnym, które są wykorzystywane przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla nieruchomości nabytych przez 1 stycznia 2022 nowe przepisy mają obowiązywać od 2023 roku.

Zmiany dotkną również tzw. Spółki nieruchomościowe (takie, dla których głównym źródłem dochodów są posiadane nieruchomości).

Dla takich spółek odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych z 1 grupy KŚT nie będą mogły przekroczyć odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z ustawą o rachunkowości, obniżających w danym roku wynik finansowy.

Zmieni się także sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych, które były uprzednio stanowiły majątek prywatny przedsiębiorcy.

Do końca 2021 r. wartością początkową środka trwałego przekazywanego z majątku prywatnego jest wartość jego nabycia.

Zgodnie z nowymi przepisami wartością początkową będzie cena nabycia, nie wyższa od wartości rynkowej takiego środka trwałego.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Polski Ład. Zmiany w PIT od 1 lipca 2022

Polski Ład ciągle podlega modyfikacjom. Jakie zmiany w PIT czekają nas od 1 lipca 2022 roku?

Ulga mieszkaniowa w PIT. Spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości

Ulga mieszkaniowa w PIT – spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości Do 31 grudnia 2021r. przeznaczenie przez podatnika przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, zarówno w praktyce organów podatkowych jak i w…

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź