fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for Księgowość

mikrorachunek podatkowy indywidualny rachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy (indywidualny rachunek podatkowy)

Czym jest mikrorachunek podatkowy? Co się zmieni od 1 stycznia 2020 r.?

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Każdy z podatników będzie posiadał swój indywidualny numer, który posłuży do wpłat z tytułu różnych podatków.

Zobacz więcej
40 euro zwrotu rekompensaty za opóźnienie w płatności

40 euro rekompensaty za opóźnienie w płatności

Czy wiesz, że możesz uzyskać zwrot za opóźnienie w płatności?

Przedsiębiorcy borykający się z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów mogą skorzystać z prawa do rekompensaty kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem należności.

Taką możliwość daje art. 10 Ustawy o  terminach zapłaty w transakcjach handlowych, którym wprowadzono rekompensatę w/w kosztów wynoszącą 40 euro.

Zobacz więcej