fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for Firma rodzinna

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

W jakim celu powstał i kto musi spełnić obowiązek ewidencyjny?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał w wyniku powołania do życia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Dyrektywa ma na celu uszczelnienie systemu finansowego i przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). W Polsce CRBR funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.). Regulacja ta implementuje przepisy IV dyrektywy AML.

Zobacz więcej
osoba współpracująca firma rodzinna księgowa Lublin

Osoba współpracująca

Osoba współpracująca, czyli kiedy ktoś z rodziny pomaga prowadzić firmę.

O osobie współpracującej mówimy najczęściej w przypadku, kiedy ktoś z członków rodziny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie ze względu na wzajemne zaufanie, rzetelność i uczciwość (w końcu jesteśmy rodziną!) powszechnie uchodzi za korzystne. Co na ten temat przepisy?

Zobacz więcej