PPK dla mikrofirmy

Rok 2020 to ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK dla mikrofirmy to ostatni etap wdrażania. Obejmuje firmy zatrudniające do 20 osób oraz jednostki sektora publicznego.

PPK dla mikrofirmy. Do kiedy?

Zasadniczo, pracodawcy mają czas do 23 kwietnia na zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Jest jednak wyjątek, kiedy pracodawca nie musi wdrażać PPK w swojej firmie.

Dotyczy on mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy pracownicy złożyli oświadczenie o rezygnacji z wpłat do PPK.

Zwolnienie obowiązuje do chwili, gdy pracownik złoży oświadczenie o chęci dokonywania wpłat do PPK.

 

Mikroprzedsiębiorca, mikrofirma i PPK

Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Kto jest zwolniony z PPK?

Zwolnione z PPK są też osoby fizyczne, które zatrudniają – w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą – inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Pozostałe podmioty muszą spełnić wszystkie warunki związane  z wdrażaniem PPK.

 

Etapy wdrażania PPK

1. Po pierwsze pracodawca powinien wybrać instytucję finansową, wybraną wspólnie z przedstawieniowcem pracowników. W przypadku braku porozumienia, pracodawca sam wybiera instytucję finansową. Umowę należy zawrzeć do 23-04-2021 r.

2. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o zarządzanie PPK. Umowa jest zawarta przez pracodawcą z insynuacją finansową w imieniu i na rzecz pracowników. Terminem podpisania mowy jest 10-05-2021 r.

3. Pracownicy powinni zostać poinformowani o warunkach uczestnictwa w PPK, a także obowiązkach i uprawnieniach pracodawcy oraz osób zatrudnionych związanych z uczestnictwem w PPK. Informacja powinna być obiektywna i pozbawiona oceny czy uczestnictwo w PPK jest opłacalne czy nie, aby uniknąć zarzutu nakłaniania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK co zagrożone jest sankcją. W szczególności pracownicy powinni zostać poinformowani o:

  • możliwości przystąpienia i rezygnacji w każdej chwili z uczestnictwa w PPK,
  • konieczności złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK w przypadku osób które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 lat, które chcą uczestniczyć w PPK,
  • możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej,
  • możliwości złożenia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej,
  • konieczności złożenia przez osobę zatrudnioną, która już jest uczestnikiem PPK, oświadczenia o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK,
  • w przypadku pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zawartych w ich imieniu umowach o prowadzenie PPK – o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową,
  • w przypadku zmiany instytucji finansowej – o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową,
  • w przypadku osób, które zadeklarowały rezygnację z PPK po upływie 4 lat (do ostatniego dnia lutego) – informację o wznowieniu dokonywania wpłat od 1 kwietnia.

 

PPK – kogo obowiązuje?

PPK objęte są osoby od 18 do 55 lat, które otrzymują wynagrodzenie podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce.

Osoby między 55 a 70 rokiem życia będą objęte PPK wyłącznie na ich wniosek.

 

To może Cię zainteresować:

Pracownicze Plany Kapitałowe dla małej firmy zatrudniającej 20-50 osób. Sprawdź nasz poradnik.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Nowy Ład. Składa zdrowotna przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w Nowym Ładzie ulegnie wielu zmianom od 2022 r. Wejdą nowe zasady opłacania i brak odliczenia od podatku. Co jeszcze?

Nowy Ład. Karta podatkowa od 2022 r.

Karta podatkowa od 2022 r. w Nowym Ładzie do likwidacji. Sprawdź, na jakich zasadach będziesz mógł kontynuować opodatkowanie.

Nowy Ład. Najem prywatny

Od nowego roku jedyną formą rozliczenia podatku od najmu prywatnego ma być ryczałt.