Nowy Ład a składka zdrowotna przedsiębiorcy. Co się zmienia?

W ramach wprowadzonych przepisów jedną ze zmian są nowe zasady opłacania składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna. Co się zmienia?

Dla osób uzyskujących dochody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podstawą obliczenia składki zdrowotnej będzie dochód uzyskany za dany miesiąc rozliczeniowy, czyli różnica pomiędzy kwotą uzyskanych przychodów a kwotą poniesionych kosztów.

Dochód stanowiący podstawę składki zdrowotnej ma być pomniejszany o składkę społeczną, jeśli nie zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Po zakończonym roku składka zdrowotna będzie rozliczona w ujęciu rocznym.

W przypadku, gdy średniomiesięczna podstawa obliczenia składki zdrowotnej będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia bieżącego roku, podstawę składki zdrowotnej będzie stanowiła ta kwota.

Składka zdrowotna w Nowym Ładzie. Od kiedy?

Podstawa składki zdrowotnej będzie obowiązywać od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Okres ten to „rok składkowy”.

Jaka będzie wysokość składki?

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej, gdzie podstawę będzie stanowił dochód będzie uzależniona od wybranej formy opodatkowania dochodu.

Dla osób rozliczających się na skali podatkowej składka będzie wynosiła 9%, natomiast dla osób na podatku liniowym będzie to 4,9%.

Składka zdrowotna w Nowym Ładzie na ryczałcie

Inaczej będzie ustalana podstawa nowej składki zdrowotnej dla osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Kwota składki będzie zależna od osiąganego przychodu.

Dla rozliczających ryczałt będą obowiązywały 3 progi:

  1. Przychody do 30.000 zł rocznie – podstawa składki wyniesie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.
  2. Przychody powyżej 30.000 zł, ale niższe niż 300.000 zł rocznie – podstawa składki będzie równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  3. Przychody powyżej 300.000 zł rocznie – podstawa składki wyniesie 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przychody będą pomniejszane o kwotę składki społecznej. Po zakończonym roku nastąpi rozliczenie składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna a karta podatkowa

Dla osób, które rozliczają się w ramach karty podatkowej, podstawa składki zdrowotnej ma stanowić kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia danego roku.

Opłacanie składki dochodów członków zarządu od 2022 r.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek opłacania składki zdrowotnej dochodów członków zarządu, które zostały powołanej do pełnienia funkcji.

Do końca 2021 roku powołanie nie stanowi podstawy oskładkowania. Zmiana nastąpi od początku roku 2022.

Członkowie zarządu, którzy zostali powołanie do pełnienia funkcji będą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% od uzyskanego dochodu.

Płatnikiem składki będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Niekorzystne zmiany – brak odliczenia od podatku

Niekorzystną zmianą, którą przewiduje polski ład ma być brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Do końca 2021 roku podatek dochodowy jest obniżany o opłaconą składkę zdrowotną  (7,75% podstawy podlega odliczeniu), pozwala to zmniejszyć zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy.

Nowe przepisy wprowadzają brak możliwości zastosowania takiego odliczenia, co w konsekwencji spowoduje konieczność opłacania wyższego podatku dochodowego.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Ulga mieszkaniowa w PIT. Spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości

Ulga mieszkaniowa w PIT – spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości Do 31 grudnia 2021r. przeznaczenie przez podatnika przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, zarówno w praktyce organów podatkowych jak i w…

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Jak zatrudnić legalnie, potwierdzić legalność wjazdu do Polski, uzyskać PESEL, przedłużyć pobyt? Sprawdź