Faktura do paragonu – zmiany

Od stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

W związku z przyjęciem nowelizacji, do ustawy o VAT dodany został art. 106b ust. 5, który przewiduje obowiązek dodania na paragonie numeru NIP, jeżeli ma być wystawiona na jego podstawie faktura. Zapis odnosi się do transakcji sprzedaży potwierdzonych paragonem fiskalnym, który ewidencjonowany jest przy pomocy kasy rejestrującej. 

Faktura do paragonu – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów nabywając towar lub usługę na cele prowadzonej działalności gospodarczej  możemy pobrać paragon i w późniejszym terminie zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury na podstawie posiadanego paragonu, który podlega zwrotowi sprzedawcy.

Od 1 stycznia 2020 r. to się jednak zmieni. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o VAT i art. 106b ust. 5.

Mówiąc prościej, jeżeli podatnik podatku lub podatku od wartości dodanej będzie chciał otrzymać na podstawie paragonu fakturę, będzie zobowiązany do podania swojego numeru NIP już na etapie wystawiania paragonu, o ile zakup będzie ewidencjonowany za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Uwaga!

 Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. W przypadku transakcji pomiędzy firmą a osobą prywatną, przepisy się nie zmieniły i obowiązują w dotychczasowym brzmieniu.

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje również wyłączenia z przepisów. Obowiązku zamieszczania NIP-u firmy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Kasa fiskalna starego typu a paragon z NIP

Aktualnie większość kas fiskalnych używanych przez przedsiębiorców nie jest dostosowana do nowych regulacji prawnych. Dlatego, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować już w momencie dokonywania zakupu, że chce otrzymać fakturę, tak żeby sprzedawca nie zarejestrował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, tylko od razu wystawił fakturę.

Część przedsiębiorców stoi więc przed koniecznością zmiany kas na kasy umożliwiające zamieszczenie na paragonie numeru NIP.  Dotyczy to przede wszystkim tych podmiotów, które dokonują bieżącej ewidencji sprzedaży na kasie, a faktury wystawiane są przez odrębną komórkę lub np. punkt obsługi klienta. W innych przypadkach wystarczy wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz zmian procedur związanych z wystawianiem faktur i ewidencjonowaniem sprzedaży na rzecz konsumentów oraz podatników podatku VAT.

Sankcje za niestosowanie przepisów

Ustawodawca zadbał również o to, aby nowa regulacja zawierała sankcje, które mają zapewnić przestrzeganie zasad dotyczących wystawiania faktury do paragonu. Dla przedsiębiorcy, który nie zastosuje się do nowych zasad  i wystawi fakturę VAT do paragonu bez NIP-u nabywcy, została przewidziana kara w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na wystawionej fakturze. Oznaczać to będzie konieczność dwukrotnego odprowadzenia podatku VAT.

Sankcja w takiej samej wysokości nałożona będzie też na nabywcę, który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT.

Faktura do paragonu. Podsumowanie

Nowe przepisy regulujące zasady wystawiania faktury do paragonu będą miały zastosowanie do paragonów wystawionych od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że w stosunku do paragonów bez NIP wystawionych do dnia 31 grudnia 2019 r. podatnicy mogą zarówno wystawiać faktury, jak i żądać wystawienia faktury, o ile żądanie zostanie zgłoszone w terminie.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Joanna Kot

Joanna Kot

Spec. ds. kadr i płac

Dla wielu osób zawód księgowej może wydawać się nudny i monotonny, ale ja od zawsze chciałam rozwijać się właśnie w tym kierunku. Wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, niemniej jednak kluczem do sukcesu w tym zawodzie są również umiejętności praktyczne.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

SLIM VAT 2 – środki na rachunku VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2. Jedne ze zmian obejmą przepisy dotyczące środków gromadzonych na rachunkach VAT.