fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for Faktury

faktura do paragonu nip

Faktura do paragonu tylko z NIP

Faktura do paragonu – zmiany

Od stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

W związku z przyjęciem nowelizacji, do ustawy o VAT dodany został art. 106b ust. 5, który przewiduje obowiązek dodania na paragonie numeru NIP, jeżeli ma być wystawiona na jego podstawie faktura. Zapis odnosi się do transakcji sprzedaży potwierdzonych paragonem fiskalnym, który ewidencjonowany jest przy pomocy kasy rejestrującej. 

Zobacz więcej
40 euro zwrotu rekompensaty za opóźnienie w płatności

40 euro rekompensaty za opóźnienie w płatności

Czy wiesz, że możesz uzyskać zwrot za opóźnienie w płatności?

Przedsiębiorcy borykający się z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów mogą skorzystać z prawa do rekompensaty kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem należności.

Taką możliwość daje art. 10 Ustawy o  terminach zapłaty w transakcjach handlowych, którym wprowadzono rekompensatę w/w kosztów wynoszącą 40 euro.

Zobacz więcej