Zerowy PIT: nowe zwolnienie od 1 sierpnia 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie w podatku dochodowym – PIT 0.

Zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy osób do 26 roku życia.

Zerowy PIT (PIT 0): dla kogo?

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o pit zwolnione od podatku dochodowego są przychody osób do 26 roku życia uzyskane z następujących tytułów:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie,
  • praca nakładcza,
  • spółdzielczy stosunek pracy,
  • stosunek służbowy.

Ile wynosi limit w 2019 r.?

Zwolnieniu podlega przychód do kwoty 85.528,00 zł w roku. Nadwyżka ponad ten limit nadal będzie podlegała opodatkowaniu na dotychczasowych zasadach.

Podany limit jest limitem rocznym, więc w 2019 roku jest on proporcjonalny do okresu obowiązywania przepisów.

Przepisy obowiązują od 1 sierpnia, stąd też limit w roku 2019 wyniesie 5/12 tej kwoty, czyli 35.636,67 zł.

Zerowy PIT: kogo nie obejmują nowe przepisy?

Warto zaznaczyć, że zwolnieniu podlegają przychody uzyskane z w/w źródeł. Nowe przepisy nie obejmą m.in.:

  • umów o dzieło,
  • przychodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zasiłków.

Kiedy złożyć oświadczenie, żeby skorzystać z zerowego PIT-u?

W 2019 r. osoby, które chcą korzystać z nowej preferencji już w sierpniu muszą złożyć oświadczenie, że mają prawo do skorzystania ze zwolnienia. Przykład takiego oświadczenia opublikowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie.

Jeśli takie oświadczenie nie wpłynie do płatnika, podatek będzie obliczany jak do końca lipca 2019 r. Niezłożenie oświadczenia nie oznacza jednak, że podatnik utraci zwolnienie, ponieważ w rozliczeniu podatkowych za rok 2019 preferencja ta zostanie uwzględniona. Oznacza, to że nadpłata podatku zostanie zwrócona.

Komu złożyć oświadczenie PIT 0?

Jeśli jesteś pracownikiem, to płatnikiem składek jest Twój pracodawca. To jemu musisz więc przekazać wypełnione oświadczenie. W przypadku zleceniobiorców stosowne oświadczenie należy przekazać swojemu zleceniodawcy.

PIT 0. Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1: Jeżeli osoba złoży oświadczenie, to w praktyce dostaje większą pensję?

Odpowiedź: Tak, pracodawca nie potrąci zaliczki na podatek dochodowy, co w praktyce będzie oznaczało wyższe wynagrodzenie netto.

Pytanie 2: Odnośnie osób do 26 roku życia – czy są to osoby, które nie jeszcze nie miały 26 urodzin czy te, które rocznikowo nie osiągnęły tego wieku?

Odpowiedź: Zwolnienie obowiązuje do dnia 26 urodzin.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu działalności? Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Prezes zarządu, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Jak zatrudnić legalnie, potwierdzić legalność wjazdu do Polski, uzyskać PESEL, przedłużyć pobyt? Sprawdź

Zmiana formy prowadzenia działalności z JDG na SKA

Chcesz przejść z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytowo-akcyjną? Przeczytaj, jakie to koszty i przemyśl, czy warto.

Nowy Ład. Składa zdrowotna przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w Nowym Ładzie ulegnie wielu zmianom od 2022 r. Wejdą nowe zasady opłacania i brak odliczenia od podatku. Co jeszcze?