Ulga na dziecko do wykorzystania w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37

Jak dobrze wypełnić zeznanie podatkowe, żeby skorzystać z ulgi?

Ulga na dziecko, czyli inaczej ulga prorodzinna, to jedno z najpopularniejszych zwolnień od podatku wykorzystywanych przez Polaków w zeznaniach rocznych PIT-36 i PIT-37.

WAŻNE!

Jeżeli przysługuje Ci ulga, ale kwota podatku jest zbyt niska, abyś mógł w pełni wykorzystać zwolnienie, to pamiętaj, że kwota niewykorzystanej ulgi podlega zwrotowi, pod warunkiem, że nie przekracza sumy zapłaconych przez Ciebie składek społecznych i zdrowotnych, które zostały odliczone w zeznaniu rocznym.

Kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni,
 • rodzice zastępczy.

Główny warunek skorzystania ww. ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (tj. wychowywanie dzieci i sprawowanie władzy nad dzieckiem i jego majątkiem).

Ulga na dziecko przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Można skorzystać z ulgi na dziecko, które nie ukończyło 25 lat pod warunkiem, że pociecha kontynuuje naukę oraz po zsumowaniu jej dochodów (z wyłączeniem renty rodzinnej), a także przychodów uzyskanych w ramach ulgi dla młodych nie przekroczą kwoty: 3089 zł.

Do skorzystania z ulgi są brane pod uwagę limity dochodu rodziców:

 • jeżeli podatnik ma więcej niż jedno dziecko nie ma żadnych ograniczeń dochodowych,
 • jeżeli podatnik ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie, to może zarabiać rocznie do 112 000 zł, aby móc skorzystać z ulgi,
 • jeżeli podatnik ma jedno dziecko i nie jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, to może zarabiać do 56 000 zł rocznie,
 • jeżeli podatnik ma jedno dziecko i jest w małżeństwie przez cały rok podatkowy, za który składa zeznanie, to warunkiem do skorzystania z ulgi prorodzinnej jest limit zarobków obojga małżonków, który nie może przekroczyć 112 000 zł rocznie.

Ulga na dziecko. Jak odliczyć od podatku?

Jeżeli podatnik jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka to dostanie z małżonkiem jedną ulgę. Gdy składacie wspólne zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-37), wystarczy wpisać ulgę na każde dziecko (PIT/O). Zaś jeżeli składacie oddzielne zeznanie roczne, to należy ustalić między sobą w jakich proporcjach wykażecie ulgę.

Każdy z rodziców może wykazać połowę ulgi, bądź ustalić odpowiednią proporcję między rodzicami.

W jakiej wysokości można uzyskać ulgę?

 1. Na pierwsze dziecko podatnik otrzyma 1 112,04 zł rocznie, co daje 92,67 zł miesięcznie;
 2. Na drugie dziecko podatnik otrzyma 1 112,04 zł rocznie, co daje 92,67 zł miesięcznie;
 3. Na trzecie dziecko podatnik otrzyma 2 000,04 zł rocznie, co daje 166,67 zł miesięcznie;
 4. Na czwarte i kolejne dziecko podatnik otrzyma 2 700 zł rocznie, co daje 225 zł miesięcznie.

Przykład: podatnik ma pięcioro dzieci, w związku z tym otrzyma w sumie: 6924,12 zł.

Warto pamiętać, że wystarczy chociaż jeden dzień w roku podatkowym sprawować faktyczną władzę rodzicielską nad jednym dzieckiem i spełniać warunek limitu dochodowego, aby móc skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Przykład: podatnikowi urodziło się pierwsze dziecko 31 grudnia 2019 r. i spełnia on limit dochodowy, to ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu roczny złożonym do 30 kwietnia 2020 r. w kwocie: 92,67 zł.

W sytuacji kiedy dochodzi do zmiany prawa do władzy rodzicielskiej bądź opieki, która przejdzie na inną osobę, to należy ustalić dzienny limit ulgi poprzez podzielenie limitu miesięcznego ulgi przez 30 dni. Dzienny limit ulgi mnożymy przez ilość dni sprawowania władzy nad dzieckiem i uzyskujemy kwotę limitu ulgi miesięcznej.

Ulga na dziecko. Kto nie może skorzystać?

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które należy wykazać w PIT-36L.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą wykorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych, którzy rozliczają się na formularzu: PIT-28 lub osoby rozliczające się na karcie podatkowej (PIT-16A) oraz osoby płacące podatek tonażowy.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Karolina Strug

Karolina Strug

Spec. ds. KPIR

Specjalizuję się w prowadzeniu ewidencji ryczałtu, książki przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych oraz kadrami i płacami. Bycie księgową pozwala nieść pomoc przedsiębiorcom w podążaniu za zmieniającymi się realiami w świecie przepisów prawa, co daje wiele satysfakcji.

Przeczytaj również

Nowy Ład. Składa zdrowotna przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w Nowym Ładzie ulegnie wielu zmianom od 2022 r. Wejdą nowe zasady opłacania i brak odliczenia od podatku. Co jeszcze?

Nowy Ład. Karta podatkowa od 2022 r.

Karta podatkowa od 2022 r. w Nowym Ładzie do likwidacji. Sprawdź, na jakich zasadach będziesz mógł kontynuować opodatkowanie.

Nowy Ład. Najem prywatny

Od nowego roku jedyną formą rozliczenia podatku od najmu prywatnego ma być ryczałt.