Tarcza finansowa 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Prawdopodobnie w styczniu 2021 firmy najbardziej poszkodowane przez drugą falę pandemii Covid-19 będą miały możliwość skorzystania z tzw. Tarczy Finansowej 2.0

Warunkiem uruchomienia programu jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Planowany nabór wniosków to początek przyszłego roku.

Tarcza finansowa 2.0. Polski Fundusz Rozwoju przedstawił warunki programu.

Beneficjentami pomocy będą firmy, które musiały zawiesić bądź ograniczyć prowadzenie działalności w związku z jesienną falą koronawirusa.

Pomoc będzie udzielana na podobnych zasadach jak w Tarczy Finansowej 1.0, za pośrednictwem portali bankowych. Dodatkowo dla najbardziej poszkodowanych branż z sektora MŚP przewidziano możliwość 100% umorzenia subwencji uzyskanych w ramach Tarczy 1.0.

Tarcza finansowa 2.0 dla mikrofirm

Mikrofirmy będą mogły skorzystać z finansowania, pod warunkiem, że ich suma bilansowa za 2019 rok nie przekroczyła 2 mln euro.

Wartość finansowania będzie uzależniona od spadku obrotów, kwota subwencji wyniesie od 18 tys. zł do 36 tys. zł na 1 zatrudnionego.

Maksymalna kwota, którą będzie mogła uzyskać mikrofirma to 324 tys. zł.

Uzyskane środki będą bezzwrotne, pod warunkiem prowadzenia działalności i nie zmniejszenia zatrudnienia przez okres 12 miesięcy.

Tarcza finansowa 2.0 dla MŚP

Małe i średnie firmy będą mogły skorzystać z subwencji, pod warunkiem, że ich obrót nie przekroczy kwoty 50 mln euro.

Wsparcie będzie udzielone na koszty stałe niepokryte przychodami w wysokości 70% starty brutto za okres od listopada 2020 do kwietnia 2021.

Maksymalna uzyskana kwota subwencji nie będzie mogła przekroczyć 3,5 mln zł, będzie uzależniona od prognozy kosztów, przychodów i straty brutto. Uzyskane środki będą bezzwrotne, pod warunkiem prowadzenia działalności i rozliczenia subwencji.

Otrzymane środki będą mogły być wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, również na wynagrodzenia.

Subwencją nie będzie można pokryć m.in. przedpłaty kredytów, leasingów, płatności dla właściciela czy podmiotów powiązanych, nie będzie można finansować przejętego przedsiębiorstwa.

Tarcza finansowa 2.0. Jakie PKD?

Firmy, które skorzystają z Tarczy Finansowej 2.0 to: (możliwe są zmiany w tym zakresie)

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna

 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych

 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

 • 86.90.D – Działalność paramedyczna

 • 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

 • 91.02.Z – Działalność muzeów

 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

WSTO – zmiany w przepisach VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju

WSTO. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. Zmiany od 1 lipca w VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju. Sprawdź szczegóły.

Kasy fiskalne online 2021

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r. obowiązkowe dla usług fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych i innych. Co trzeba zrobić? Sprawdź!

Tarcza 9.0

Tarcza 9.0. Dotacja 5000 zł, postojowe, zwolnienie z ZUS, ochrona miejsc pracy. Dla kogo? Jakie PKD? Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź