SLIM VAT 2 – środki na rachunku VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2.

Jedne ze zmian obejmą przepisy dotyczące środków gromadzonych na rachunkach VAT.

Aktualne przepisy uniemożliwiają uwolnienie środków w przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowych w równowartości odpowiadającej wysokości zaległości wraz z odsetkami (art.62 ust. 2 pkt 2 lit a. ustawy Prawo bankowe).

Zmiany mają umożliwić uwolnienie środków nawet w przypadku zaległości, pod warunkiem objęcia tych zaległości decyzją o odroczeniu płatności zobowiązania bądź rozłożenia zaległości na raty.

W myśl obowiązujących przepisów, w przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku bankowego i nie przekazania środków na inny rachunek bankowy bądź nieuwolnienia środków decyzją urzędu skarbowego, środki zgromadzone na koncie VAT zostają zdeponowane przez bank na koncie technicznym, gdzie czekają na dyspozycję posiadacza.

Od 1 października podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o wypłatę środków i zdeponowanie ich na własnym rachunku technicznym. Wobec braku przeszkód do wydania decyzji pozytywnej (brak zaległości podatkowych itp.), naczelnik urzędu skarbowego wyda postanowienie o wypłacie środków.

W ślad za powyższymi zmianami zmianie ulegną również przepisy ustawy Prawo bankowe w zakresie przekazywania środków zgromadzonych na rachunku VAT pomiędzy kontami.

Aktualnie takiej zmiany można dokonać pod warunkiem, że rachunki prowadzone są w ramach tego samego banku.

Nowe przepisy umożliwią przekazanie środków na wszystkie posiadane rachunki VAT również w innych  bankach.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

WSTO – zmiany w przepisach VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju

WSTO. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. Zmiany od 1 lipca w VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju. Sprawdź szczegóły.