Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

Z powodu zamkniętych szkół i przedszkoli, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje łącznie 14 dni dodatkowego zasiłku.