W wyniku stanu pandemii przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie na utrzymanie działalności gospodarczych.

W ramach dofinansowania, firmy mogły liczyć m.in. na mikropożyczkę, świadczenia postojowe, subwencję PFR, dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników.

Niektóre z tych świadczeń nie wywołują zobowiązań w podatku dochodowym, inne tak. Które?

Dotacja na kapitał obrotowy

Świadczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zarówno podatkiem PIT (art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o PIT)  jak i CIT (art. 17 ust 1 pkt 152 ustawy o CIT).

Natomiast wydatki sfinansowane z tej dotacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 usta 1 pkt 56 ustawy o PIT oraz art. 16 usta 1 pkt 58 ustawy o CIT.

 

Subwencja PFR

Otrzymanie subwencji nie jest dla przedsiębiorcy przychodem podatkowym, natomiast wydatki sfinansowane subwencją mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie umorzenie subwencji będzie rodziło obowiązek podatkowy w części umorzenia, natomiast jej zwrot nie będzie stanowił kosztu podatkowego.

 

Mikropożyczka 5000 zł

Umorzenie mikropożyczki nie będzie rozpoznane jako przychód podatkowy, ale wydatki sfinansowane z mikropożyczki mogą stanowić koszt podatkowy.

 

Świadczenie postojowe

Podobnie jak w przypadku pożyczki 5000 zł, uzyskanie świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu, ale wydatki sfinansowane z tych środków będą kosztami podatkowymi.

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Otrzymanie dofinansowania należy opodatkować, ale wydatki będą kosztem podatkowym.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń z urzędu pracy/pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy z FGŚP

Przychód podatkowy powstaje pod warunkiem, że koszty sfinansowane z tego dofinansowanie zostały zaliczone do kosztów podatkowych.

 

Zwolnienia z opłacania składek ZUS

Zwolnienie nie stanowi przychodu podatkowego. Składki finansowane przez pracodawcę nie stanowią kosztu.

Składki ZUS finansowane przez pracownika nie stanowią kosztu podatkowe pracodawcy, kosztem będzie wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki ZUS.

Jeśli pracodawca zaliczył do kosztów wynagrodzenie w kwocie brutto, wówczas powinien dokonać korekty kosztów o wartość tych składek.

 

Dotacje na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia działalności

Dotacja nie stanowi przychodu, jednocześnie wydatki sfinansowane z tej dotacji nie będą prawdopodobnie kosztem, jednak nie ma jeszcze jednoznacznego stanowiska MF.

 

Świadczenia na ochronę miejsc pracy z FGŚP

Podobnie jak w przypadku dotacji na pokrycie kosztów, otrzymanie dofinansowania nie będzie przychodem podatkowym i prawdopodobnie wydatki nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

SLIM VAT 2 – środki na rachunku VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2. Jedne ze zmian obejmą przepisy dotyczące środków gromadzonych na rachunkach VAT.