Ulga termomodernizacyjna. Dla kogo i jak skorzystać?

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego? Planujesz ponieść wydatki na termomodernizację? Mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość.

Od 2019 roku możesz skorzystać z nowej ulgi podatkowej.

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, dzięki której będziesz mógł odliczyć od dochodu między innymi wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z całym procesem  termomodernizacji. Szczegółowy wykaz znajdziesz w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489)

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Pamiętaj, że przedsięwzięcie musi być zakończone w okresie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek sierpień 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 31 grudnia 2022 r.).

Wydatki musisz odliczać na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji PIT. Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Nie musisz za to udowadniać, że poczynione wydatki polepszyły lub mogą polepszyć w przyszłości zasady termiczne budynku. W efekcie masz dowolność co do doboru materiałów oraz usług oraz decyzji co do wykonawcy, który wykona niezbędne prace. Możesz również prace wykonać samodzielnie kupując jedynie niezbędne towary. Pamiętaj jednak, że koszt pracy własnej nie wlicza się do limitów ulgi.

Ulga termomodernizacyjna. Zasady:

  1. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania w typowym budynku wielorodzinnym (blok) lub lokalu przemysłowego np. magazynu czy biura, z ulgi nie skorzystasz! Nie jest jednak zakazane, by przeznaczenie budynku było inne niż cele mieszkaniowe. Jedynym warunkiem jest, by odliczenie dokonywano na realizację ulgi w budynku mieszkaniowym. W efekcie prowadzenie biura czy sklepu w takim budynku nie pozbawia skorzystania z ulgi. Dopuszczalne jest również by nieruchomość stanowiła środek trwały lub była wykorzystywana w działalności gospodarczej.
  2. Można też wynajmować budynek innej osobie na cele mieszkaniowe (z ulgi korzysta wówczas właściciel ponoszący koszty, a nie najemca, który nie posiada tytułu własności do nieruchomości).
  3. Z ulgi nie skorzystają właściciele budynków przynależnych w gospodarstwach domowych takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym (pomieszczenie wydzielone), to służą celom mieszkalnym. Dlatego mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.
  4. Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym, który jest amortyzowany, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych, jeżeli zaś środek trwały nie jest amortyzowany z ulgi można skorzystać)
  5. Z ulgi nie skorzysta osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

Ulga termomodernizacyjna. Jak rozliczać?

W przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczenia nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi).
W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Zatem zakup towarów używanych jest dopuszczalny w systemie marża od podatnika VAT rozliczającego tego rodzaju opodatkowanie.

Jeżeli Twój dochód za dany rok był niższy od kwota ulgi – wykazać należy ulgę w pełnej poniesionej wartości. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w Twoim rocznym dochodzie podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek (czyli mamy przesunięcie ulgi na kolejne lata).

Jeżeli zapomnisz rozliczyć ulgę będziesz miał możliwość skorygowania zeznania rocznego za lata wcześniejsze.

Ile możesz odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł brutto (limit liczy się w kwotach z VAT, chyba że chodzi o osobę odliczającą VAT- wówczas limitem posługujesz się w ramach wydatków netto), bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit dotyczy nieruchomości poddawanej ociepleniu czy remontowi termicznemu. Jeśli posiadasz wiele nieruchomości limit jest łączny – maksymalnie odliczysz 53.000 zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Małżonkowie, którzy posiadają wspólność majątkową, będą mogli korzystać z faktur wystawionych na drugiego z małżonków, o ile nieruchomość będzie objęta współwłasnością. Oznacz to, że małżonkowie mogą skorzystać z możliwości dzielenia się odliczeniem zarówno w równych częściach jak i w dowolnej proporcji.

Jeśli z ulgi korzysta wyłącznie jeden małżonek i nieruchomość jest jego majątkiem osobistym. Wskazane jest, aby faktury były wystawiane wyłącznie na właściciela tego budynku.

Masz pytania?
Jeśli zastanawiasz się, z jakich jeszcze ulg podatkowych możesz skorzystać jako przedsiębiorca, wpadnij do nas na kawę. Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości i księgowości.

Prezczytaj również

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Na różnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa przychodzi moment, w którym warto rozważyć outsourcing usług księgowych. To ciekawa alternatywa dla utrzymywania działu księgowego w ramach organizacji. Przed podjęciem decyzji o współpracy z zewnętrznym partnerem, warto jednak rozważyć kilka kluczowych aspektów. W tym…

Zalety i korzyści outsourcingu usług kadrowo-płacowych

Dowiedz się, na czym polega zdalna księgowość w praktyce

Jak założyć firmę w 2024 – Krok po kroku

Dowiedz się, na czym polega zdalna księgowość w praktyce