Ulga na zakup kasy fiskalnej. Kiedy i dla kogo?

Przedsiębiorco zastanawiasz się nad zakupem kasy fiskalnej? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Od 1 maja 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820).

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który: przekroczył limit obrotu ze sprzedaży uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej lub nie masz prawa do korzystania ze zwolnienia już od samego początku prowadzenia określonego typu działalności, to: pamiętaj, że od 1 maja 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820).

O czym warto pamiętać, uwzględniając zmiany po 1 maja 2019 r.?

1) Ulga na zakup kasy fiskalnej – kto może skorzystać?

 • podatnicy, którzy są zobligowani do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy online i wprowadzili kasę w terminie, lub
 • przedsiębiorcy, którzy chcą dobrowolnie, bez przymusu prawnego korzystać z kas fiskalnych i dotychczas nie stosowali tego typu urządzeń do ewidencji sprzedaży.

Dodatkowe warunki do spełnienia, to:

 • sprzedaż powinna być rozpoczęta na kasie online,
 • podatnik musi posiadać fakturę zakupu kasy fiskalnej oraz potwierdzenie zapłaty całej kwoty wynikającej z faktury zakupu.

2) Kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii zakupione po 1 maja br. nie będą podlegały uldze na zakup kasy.

3) Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ww. Rozporządzenia podatnicy, którzy muszą zakupić więcej kas fiskalnych niż jedna na każdy punkt sprzedaży, mogą starać się o skorzystanie z ulgi.

Ulga na zakup kasy fiskalnej będzie obowiązywała, jeśli zostanie spełniony warunek. Podatnicy muszą rozpocząć ewidencję sprzedaży za pomocą kasy w każdym z tych miejsc, z zachowaniem terminu: maksymalnie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży (np. jest to czas 6 miesięcy od dnia, kiedy jesteśmy zmuszeni przepisami prawnymi do wprowadzenia kasy online).

4) Wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej to 90 % ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł.

5) Podatnicy zwolnieni z VAT, aby ubiegać się o zwrot muszą złożyć wniosek do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

Muszą to zrobić w terminie: do miesiąca czasu po rozpoczęciu ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd przedsiębiorcom zwolnionym z VAT, ww. organ wypłaca kwotę ulgi bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

6) Czynni VAT-owcy odliczenie lub zwrot ulgi na zakup kasy wykazują w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Robią to za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencję na kasie online lub w następnych okresach rozliczeniowych.

W zależności od sytuacji możemy:

 • pomniejszyć wartość podatku należnego o wysokość ulgi na zakup kasy, jeśli podatek należny pomniejszony o podatek naliczony jest większy lub równy kwocie ulgi (poz. 52, w części E. deklaracji VAT-7);
 • powiększyć kwotę podatku naliczonego i przenieść kwotę ulgi na następny okres rozliczeniowy lub wskazać wartość ulgi do zwrotu na rachunek bankowy bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (której jest członkiem), pod warunkiem, że podatek należy nie wystąpił lub jest niższy niż ulga (poz. 55, w części E. deklaracji VAT-7.);
 • podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu mogą pomniejszyć wartość podatku do zapłaty o kwotę ulgi, jeżeli kwota ulgi jest równa lub mniejsza niż kwota podatku do zapłaty. Zaś jeżeli wartość ulgi jest wyższa niż kwota podatku podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego, to część nieodliczona zostanie zwrócona na wniosek podatnika, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Wniosek należy złożyć wraz z deklaracją podatkową do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

7) Wniosek do Urzędu Skarbowego zawiera podstawowe dane (np. NIP; imię i nazwisko/nazwę podmiotu; dane adresowe) do uzupełnienia wraz z numerem rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

Należy pamiętać, że do wniosku dołączamy:

 • kopię faktury zakupu kasy fiskalnej z dowodem zapłaty;
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przez kasę online;
 • podatnicy zajmujący się przewozem osób i ich bagażem podręcznym taksówkami, muszą dołączyć „(…) kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą (…)”¹.

8) Przedsiębiorco! Uważaj na zwrot ulgi na kasę (licząc 3 lata od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy).

Jest to możliwe w kilku przypadkach:

 • jeśli nastąpiła likwidacja/sprzedaż przedsiębiorstwa, czyli trwałe zaprzestanie tego typu ewidencji sprzedaży;
 • niepoddanie kas fiskalnych do przeglądu technicznego w obowiązujących terminach;
 • podatnik musi zapewnić kasie online połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Należy więc pomyśleć o sieci teleinformatycznej w miejscu sprzedaży, która da możliwość automatycznego lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przesyłki danych (e-paragony) z kas online do CRK.

Kasy fiskalne – zmiany od stycznia 2020 r.

Wspomnę, że zgodnie z z art. 145b ust. 1 ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675) od stycznia 2020 r. zobligowane są działalności do zainstalowania kas fiskalnych online, które zajmują się:

 1. „świadczeniem usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych”.

¹Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820), art. 4, pkt. 3.

Masz pytania?
Przestań się martwić m.in. o: wypełnianie formularzy, aktualizację wiedzy, zachowanie określonych terminów, czy kontakt z Urzędem Skarbowym. Jesteśmy nakierowani na systematyczne poszerzanie swojej wiedzy. Dlatego niesiemy pomoc dla przedsiębiorców, by z łatwością mogli uczestniczyć w zawiłym świecie podatków. Dołącz do grona Naszych Klientów, a na pewno się nie zawiedziesz!

Przeczytaj również

Księgowość online dla mikroprzedsiębiorstw – Czy warto?

Jesteś mikroprzedsiębiorcą i zastanawiasz się nad tym, czy w Twoim przypadku skorzystanie z księgowości online ma sens? Oczywiście, że tak. Przemawia za tym przynajmniej kilka argumentów. W tym artykule nasi eksperci przedstawią kilka kluczowych korzyści outsourcingu usług księgowych w Twoim…

5 zalet korzystania z outsourcingu księgowości dla e-commerce

Prowadzisz biznes e-commerce i zastanawiasz się nad tym, czy prowadzić księgowość we własnym zakresie, czy zdecydować się na outsourcing? Jako biuro rachunkowe NOVO od kilkunastu lat świadczymy usługi księgowe dla sektora sklepów internetowych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie jest…

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Na różnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa przychodzi moment, w którym warto rozważyć outsourcing usług księgowych. To ciekawa alternatywa dla utrzymywania działu księgowego w ramach organizacji. Przed podjęciem decyzji o współpracy z zewnętrznym partnerem, warto jednak rozważyć kilka kluczowych aspektów. W tym…