Tarcza 6.0. Zwolnienia z ZUS, dotacje i postojowe

Prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę dotyczącą wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu Covid-19.

Tarcza 6.0 to pomoc dla firm z 40 branż. Według szacunków Ministerstwa, blisko 270 tys. firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z ZUS, 2 tys. zł świadczenia postojowego, czy dotacji w wysokości 5 tys. zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

Tarcza 6.0. Zwolnienia z opłacania składek ZUS

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności.

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

KOD PKD

OPIS

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.z działalność taksówek osobowych
49.39.z pozostały transport lądowy pasażerski
56.10.A restauracje
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
56.21.z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrzych
56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.z działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.z  działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z działalność szpitali
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A działalność pokojów zagadek
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy okresu od dnia 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Należy jednak spełnić poniższe warunki:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. O zwrot składek trzeba będzie złożyć wniosek. W przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy.

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec-wrzesień 2020 roku będzie możliwe w przypadku spadku przychodu o 75%.

Będą mogli skorzystać z niego przedsiębiorcy o dominującym PKD:

 1. 49.39.Z,
 2. 55.10.Z,
 3. 59.11.Z,
 4. 59.12.Z,
 5. 59.13.Z,
 6. 59.14.Z,
 7. 59.20.Z,
 8. 71.11.Z,
 9. 77.39.Z,
 10. 79.11.A,
 11. 79.12.Z,
 12. 79.90.A,
 13. 82.30.Z,
 14. 90.01.Z,
 15. 90.02.Z,
 16. 90.03.Z,
 17. 90.04.Z,
 18. 93.11.Z,
 19. 93.29.A,
 20. 93.29.B,
 21. 93.29.Z,
 22. 79.90.A,
 23. 85.51.Z,
 24. 85.52.Z,
 25. 85.59,
 26. 85.60.Z.

 

Tarcza 6.0. Świadczenie postojowe

Z dodatkowego świadczenia postojowego skorzystają przedsiębiorcy z branż, które jako przeważający kod PKD wybrały:

 1. 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 2. 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
 3. 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 4. 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 5. 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 6. 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)
 7. 56.10.A (restauracje)
 8. 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 9. 56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) – kod dodany w Sejmie
 10. 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 11. 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 12. 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 13. 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 14. 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  kod PKD dodany w Sejmie
 15. 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 16. 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 17. 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 18. 79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)
 19. 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) – kod PKD dodany w Sejmie
 20. 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 21. 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 22. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),  kod PKD dodany w Sejmie
 23. 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 24. 85.59.A (nauka języków obcych), kod PKD dodany w Sejmie
 25. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 26. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 27. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), kod PKD dodany w Sejmie
 28. 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 29. 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 30. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 31. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 32. 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 33. 86.90.D (działalność paramedyczna)
 34. 90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)
 35. 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 36. 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 37. 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 38. 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 39. 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 40. 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 41. 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 42. 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich) – kod dodany w Sejmie
 43. 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Świadczenie ma być jednorazowe.

Będzie przysługiwało, jeżeli przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

Tarcza 6.0. Mikropożyczki w wysokości do 5 tys. zł

Z tego rodzaju wsparcia będą mogli skorzystać Przedsiębiorcy, których główne PKD to:

 1. 47.71.Z,
 2. 47.72.Z,
 3. 47.81.Z,
 4. 47.82.Z,
 5. 47.89.Z,
 6. 49.39.Z,
 7. 56.10.A,
 8. 56.10.B,
 9. 56.21.Z,
 10. 56.29.Z,
 11. 56.30.Z,
 12. 59.11.Z,
 13. 59.12.Z,
 14. 59.13.Z,
 15. 59.14.Z,
 16. 59.20.Z,
 17. 74.20.Z,
 18. 77.21.Z,
 19. 79.90.A,
 20. 82.30.Z,
 21. 85.51.Z,
 22. 85.52.Z,
 23. 85.53.Z,
 24. 85.59.A,
 25. 85.59.B,
 26. 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 27. 86.90.A,
 28. 86.90.D,
 29. 90.01.Z,
 30. 90.02.Z,
 31. 90.04.Z,
 32. 91.02.Z,
 33. 93.11.Z,
 34. 93.13.Z,
 35. 93.19.Z,
 36. 93.21.Z,
 37. 93.29.A,
 38. 93.29.B,
 39. 93.29.Z,
 40. 96.01.Z,
 41. 96.04.Z.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy:

 • mieścić się w pojęciu mikro- i małej firmy (zatrudniające do 9 osób);
 • prowadzić działalność na dzień 30 września 2020 roku;
 • wykazać spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

Pierwsze wnioski do Powiatowych Urzędów Pracy można składać po 3 dniach od publikacji przepisów Tarczy 6.0 w Dzienniku Ustaw.

 

Tarcza 6.0. Dofinansowanie dla pracodawców

Dofinansowanie będzie obejmować umowy o pracę i umowy zlecenia, od których są odprowadzane składki. Warunkiem jego otrzymania będzie obowiązek wykazania przez pracodawcę spadku obrotów uzyskanych w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego o 40%.

Pomoc z tej formy wsparcia obejmie przedsiębiorców o kodach PKD:

 1. 47.71.Z,
 2. 47.72.Z,
 3. 47.81.Z,
 4. 47.82.Z,
 5. 47.89.Z,
 6. 49.39.Z,
 7. 56.10.A,
 8. 56.10.B,
 9. 56.21.Z,
 10. 56.29.Z,
 11. 56.30.Z,
 12. 59.11.Z,
 13. 59.12.Z,
 14. 59.13.Z,
 15. 59.20.Z,
 16. 59.14.Z,
 17. 74.20.Z,
 18. 77.21.Z,
 19. 79.90.A,
 20. 82.30.Z,
 21. 85.51.Z,
 22. 85.52.Z,
 23. 85.53.Z,
 24. 85.59.A,
 25. 85.59.B,
 26. 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 27. 86.90.A,
 28. 86.90.D,
 29. 90.01.Z,
 30. 90.02.Z,
 31. 90.04.Z,
 32. 91.02.Z,
 33. 93.11.Z,
 34. 93.13.Z,
 35. 93.19.Z,
 36. 93.21.Z,
 37. 93.29.A,
 38. 93.29.B,
 39. 93.29.Z,
 40. 96.01.Z,
 41. 96.04.Z.

 

Tarcza 6.0. Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe, zgodnie z art.15zs1 tarczy otrzymają przedsiębiorcy o kodach PKD, których przeważająca działalność to:

 1. 49.39.Z,
 2. 55.10.Z,
 3. 77.39.Z,
 4. 79.11.A,
 5. 79.12.Z,
 6. 90.01.Z,
 7. 90.02.Z,
 8. 93.11.Z,
 9. 93.29.A,
 10. 93.29.B,
 11. 93.29.Z.

Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua i im przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Jolanta Gajosz

Jolanta Gajosz

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Na przestrzeni lat zdobyłam doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rachunkowości średnich i małych przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności. Niektórzy Klienci twierdzą, że beze mnie nie udałoby im się odnieść sukcesu.

Przeczytaj również

Nowy Ład. Składa zdrowotna przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w Nowym Ładzie ulegnie wielu zmianom od 2022 r. Wejdą nowe zasady opłacania i brak odliczenia od podatku. Co jeszcze?

Nowy Ład. Karta podatkowa od 2022 r.

Karta podatkowa od 2022 r. w Nowym Ładzie do likwidacji. Sprawdź, na jakich zasadach będziesz mógł kontynuować opodatkowanie.

Nowy Ład. Najem prywatny

Od nowego roku jedyną formą rozliczenia podatku od najmu prywatnego ma być ryczałt.