Wojna Rosja Ukraina a pracownicy z Ukrainy w Polsce

Wobec aktualnej sytuacji na Ukrainie wielu pracowników – obywateli Ukrainy – wyjechało do swojego kraju, aby walczyć. Z drugiej strony wielu ukraińskich obywateli ucieka przed rosyjską agresją, wielu z nich będzie szukało zatrudnienia w Polsce.

 

Pracownik z Ukrainy, który jedzie na wojnę

Wielu pracodawców zastanawiało się czy powołanie do służby wojskowej ma uregulowania w polskim prawie również w odniesieniu do obywateli innych krajów. Okazuje się, że nie.

Dlatego aktualnie pracodawcy muszą zastosować przepisy dotyczące udzielania zwolnienia od pracy.

Pracownikowi, które deklaruje chęć wyjazdu w obronie własnego kraju pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego.

Co do zasady wniosek o urlop powinien mieć formę pisemną, jednak w zaistniałych okolicznościach należałoby uznać, że jakakolwiek inna firma (mail, sms) powinna być wystarczająca.

 

Zatrudnianie pracownika z Ukrainy

Z kolei osoby, które przyjechały do Polski i uzyskały status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełniającej w RP mogą podjąć pracę bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę.

Pracodawca będzie mógł zatrudnić taką osobę na zasadach obowiązujących dla Polaków, musi jednak pamiętać o konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających status cudzoziemca.

Aktualnie uruchomiono stronę pomagamukrainie.gov.pl, gdzie pracodawcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy. Ponadto trwają pracę nad specustawą, która ułatwi legalizowanie pracy dla obywateli Ukrainy.

 

Wsparcie dla pracowników z Ukrainy

Pracodawcy, którzy chcą wesprzeć swoich pracowników z Ukrainy mogą przyznawać swoim pracownikom zapomogi w sytuacjach losowych, czy to ze środków funduszu świadczeń socjalnych (zgodnie z regulaminem ZFŚS) czy ze środków obrotowych firmy.

Inną formą pomocy mogą być zbiórki w zakładzie pracy. Pracownicy mogą także organizować zbiórki w zakładzie pracy na rzecz kolegi Ukraińca. Pod warunkiem, że uczestnikami zbiórki będą tylko pracownicy, nie trzeba zbiorki rejestrować.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Polski Ład. Zmiany w PIT od 1 lipca 2022

Polski Ład ciągle podlega modyfikacjom. Jakie zmiany w PIT czekają nas od 1 lipca 2022 roku?

Ulga mieszkaniowa w PIT. Spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości

Ulga mieszkaniowa w PIT – spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości Do 31 grudnia 2021r. przeznaczenie przez podatnika przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, zarówno w praktyce organów podatkowych jak i w…

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź