PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania. 

PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków i szansę stać się prawdziwie powszechnym, dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa.

Na czym polega? Czy warto przystąpić do programu? Postaram się w skrócie przybliżyć kilka faktów.

Jak już wcześniej wspomniałam, Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program, choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie. W każdej chwili będzie mógł jednak z niego zrezygnować na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

W projekcie założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Należy też podkreślić, że środki finansowe zgromadzone w PPK są własnością pracownika i są dziedziczone.

Od kiedy wchodzi PPK?

PPK będą wprowadzane stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Dla firm zatrudniających więcej niż 250 osób Ustawa o PPK ma zastosowanie już od 1 lipca 2019 roku. Przed wybuchem epidemii koronawirusa terminy miały wchodzić następująco:

  • od 50 do 249 osób – 1 stycznia 2020,
  • od 20 do 49 osób  – 1 lipca 2020,
  • pozostali – 1 stycznia 2021.

Zmiana terminów w związku z Tarczą Antykryzysową i COVID-19

W związku z wdrożeniem przez Rząd specustawy Tarcza Antykryzysowa terminy te uległy przesunięciu.

Zmieniły się terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK. Nowe terminy dla pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, to:

  • 27 października 2020 r. ─  na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
  • 10 listopada 2020 r. ─  na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Ile będą wynosiły wpłaty?

W ramach PPK wyróżnia się wpłaty podstawowe i dodatkowe.

Minimalna wpłata pracownika, jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, potrącanego z pensji netto. Pracodawca natomiast będzie wpłacał z własnych środków 1,5% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK.

Co więcej, Państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na rachunek uczestnika PPK tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać rokrocznie 240 zł.

Otrzymanie powyższych zasileń jest warunkowane spełnieniem przez uczestnika przesłanek określonych w ustawie o PPK. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć wpłacane kwoty, każdy do maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. W sumie odprowadzana do PPK kwota nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej.

Pracownik posiada możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do PPK do poziomu nie niższego niż 0,5% swojego wynagrodzenia brutto, jeśli złoży odpowiednią deklarację, że jego zarobki nie przekraczają 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy na pewno warto?

W tej kwestii zdania są podzielone. Zachętą do dłuższego pozostawania w programie PPK jest dopłata roczna w wysokości 240 zł, a także zwolnienie osiągniętego zysku z podatku od zysków kapitałowych.

Każdy z pracowników musi jednak sam ocenić czy te zasady zostaną utrzymane w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Prywatna własność zgromadzonych oszczędności w PPK nie oznacza, że ustawodawca nie może zmienić zasad dotyczących zachęt finansowych i opodatkowania zgromadzonego kapitału oraz czy w każdej chwili panująca akurat strona rządząca nie zmieni zasad, wskutek czego na przykład większa część zebranej kwoty zostanie przekazana na ZUS.

Jednak jeśli sprawdzą się założenia programu, można pokusić się o stwierdzenie, że będzie to dobry kierunek w celu zbudowania odpowiedniego kapitału, który pozwoli na zadowalające emerytury.

ZOBACZ: PPK dla małej firmy zatrudniającej 20-50 pracowników [poradnik]

Jakie są terminy? Jak wprowadzić? Jak poinformować pracowników? Sprawdź nasz poradnik.

Masz pytania?
Wpadnij do nas na kawę. Pogadamy o Twojej działalności, formie opodatkowania i podpowiemy, czy warto przejść na VAT. Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania w zakresie rachunkowości.

Przeczytaj również

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Jak zatrudnić legalnie, potwierdzić legalność wjazdu do Polski, uzyskać PESEL, przedłużyć pobyt? Sprawdź

Zmiana formy prowadzenia działalności z JDG na SKA

Chcesz przejść z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytowo-akcyjną? Przeczytaj, jakie to koszty i przemyśl, czy warto.

Nowy Ład. Składa zdrowotna przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w Nowym Ładzie ulegnie wielu zmianom od 2022 r. Wejdą nowe zasady opłacania i brak odliczenia od podatku. Co jeszcze?