Polski Ład ciągle podlega modyfikacjom. Jakie zmiany w PIT czekają nas od 1 lipca 2022 roku?

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian dla pracowników/zleceniobiorców.

12% stawka PIT dla osób na skali podatkowej, likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na PIT, likwidacja ulgi dla klasy średniej, kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia, zasiłek macierzyński zwolniony z PIT. 

12% stawka PIT dla osób na skali podatkowej

Kluczową zmianą, którą odczują niemal wszyscy podatnicy, jest obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli do kwoty 120 000 zł.

Obniżona stawka podatku znajdzie zastosowanie do przychodów osiągniętych zarówno przez pracowników, jak i zleceniobiorców, zatrudnionych na podstawie umów o dzieło oraz działalności gospodarczej, rozliczającej się za pomocą skali podatkowej.

Bez zmian pozostaje natomiast stawka podatku dla dochodów powyżej 120 tys. zł – nadal jest to 32%, a także kwota wolna od podatku (30 000 zł).

Pamiętaj! Od wszystkich wynagrodzeń wypłaconych (postawionych do dyspozycji podatników) od dnia 1 lipca 2022 r. będą musiały zostać zastosowane nowe parametry podatkowe – stawka podatku 12% oraz nowa kwota zmniejszająca podatek w wysokości 300 zł miesięcznie (30 000 zł * 12% = 3 600 zł /12 miesięcy = 300 zł).

W dalszym ciągu składka zdrowotna nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodu oraz nie podlega odliczeniu od podatku.

Skala podatkowa po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Skala podatkowa po zmianach od 1 lipca 2022

Skala podatkowa po zmianach od 1 lipca 2022

Likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na PIT

Od 1 lipca 2022 r. zostanie usunięty art. 53a ustawy o pdof. Zgodnie z tym przepisem płatnicy mieli obowiązek podwójnego obliczania zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad:

  1. z 2021 r., oraz
  2. dla „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r.

Od lipca płatnicy nie muszą już odkładać w czasie momentu poboru części zaliczek podatkowych, a zatem ustalać ich w dwóch wysokościach (według przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. i od 1 stycznia 2022 r.) i pobierać niższej należności podatkowej.

Nowe przepisy stanowią, że płatnicy nie muszą pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego niepobranej do 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie tzw. ujemnej różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej odroczonej zaliczki.

 

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Obniżka podatku dochodowego wiąże się z likwidacją ulgi dla klasy średniej.

Po 1 lipca 2022 r. nie będzie ona miała zastosowania i znika obowiązek jej naliczania także wobec dochodów uzyskanych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. Nie ma też obowiązku dokonania przez płatników korekty w przypadku już naliczonej ulgi za poprzednie miesiące.

Ustawodawca pozostawił jednak pewną furtkę. Ulgę dla klasy średniej będzie można zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. Wtedy naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

 

Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia

Nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą.

Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł).

W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

 

Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie zwolnień podatkowych na kolejną grupę osób. W nowym stanie prawnym, zwolnienie z PIT obejmie dodatkowo:

  • kobiety pobierające zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego oraz
  • mężczyzn pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Podobnie jak w przypadku pozostałych grup, zwolnienie z podatku dochodowego dla zasiłku macierzyńskiego dotyczyć będzie przychodów do kwoty 85 528 zł.

Prawo skorzystania ze zwolnienia przysługuje poniższym grupom podatników:

– podatnikom do ukończenia 26. roku życia,
– podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– podatnikom, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywali władzę rodzicielską.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Joanna Kot

Joanna Kot

Spec. ds. kadr i płac

Dla wielu osób zawód księgowej może wydawać się nudny i monotonny, ale ja od zawsze chciałam rozwijać się właśnie w tym kierunku. Wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, niemniej jednak kluczem do sukcesu w tym zawodzie są również umiejętności praktyczne.

Przeczytaj również

Ulga mieszkaniowa w PIT. Spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości

Ulga mieszkaniowa w PIT – spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości Do 31 grudnia 2021r. przeznaczenie przez podatnika przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, zarówno w praktyce organów podatkowych jak i w…

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Jak zatrudnić legalnie, potwierdzić legalność wjazdu do Polski, uzyskać PESEL, przedłużyć pobyt? Sprawdź