Mikrorachunek podatkowy (indywidualny rachunek podatkowy)

Czym jest mikrorachunek podatkowy? Co się zmieni od 1 stycznia 2020 r.?

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Każdy z podatników będzie posiadał swój indywidualny numer, który posłuży do wpłat z tytułu różnych podatków.

Dlaczego mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2020 r. należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT podatnicy i pracodawcy-płatnicy będą musieli wpłacać do urzędu skarbowego na indywidualne mikrorachunki podatkowe. Nowe rachunki posłużą tylko do wpłat podatków. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. W przypadku zwrotów nadpłat i podatków wszystko zostanie po staremu, czyli np. zwrot podatku otrzymasz tak jak do tej pory na swoje konto w banku (chyba, że w deklaracji wskazałeś inaczej).

Mikrorachunek podatkowy. Jakich konkretnie wpłat dotyczy?

Od nowego roku wdrożony zostanie mikrorachunek podatkowy, czyli rachunek przypisany do danego podatnika, służący do wpłat z tytułu podatku:

  • dochodowego od osób fizycznych (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC),
  • dochodowego od osób prawnych (CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC),
  • od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In),
  • opłat niedotyczących podatków (tj. opłat skarbowych, opłat wynikających z ustawy o grach hazardowych, należności celnych, odsetek od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kar porządkowych, kosztów postępowania administracyjnego, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa, dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej itp.).

Pozostałe podatki, np. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty będą opłacane w dotychczasowy sposób, tj. na rachunki bankowe urzędów skarbowych.

Dla kogo indywidualny rachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek zostanie utworzony dla każdego kto posiada NIP lub PESEL, co oznacza, że będą to podatnicy jak też i płatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy i płatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej.

Jak założyć własny mikrorachunek?

Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z dedykowanego generatora mikrorachunku podatkowego, który jest wolny od jakichkolwiek opłat. Gdzie go znaleźć? Wystarczy wejść na stronę: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Takie dane można uzyskać również w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Po zalogowaniu się na swój profil w Portalu Podatkowy, podatnik będzie mógł sprawdzić zaksięgowane wpłaty oraz będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych.

Zgodnie z nowo dodanym art. 61b ust. 2 Ordynacji podatkowej struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie wyglądała następująco:

indywidualny mikrorachunek podatkowy jak wygląda

Struktura mikrorachunku podatkowego. Źródło: www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy składać się więc będzie z ciągu 26 znaków.

Co mikrorachunek podatkowy w praktyce oznacza dla przedsiębiorców?

Powołanie do życia indywidualnego rachunku podatkowego niekoniecznie będzie utrudnieniem dla przedsiębiorców, chociaż może rodzić wiele wątpliwości.

Jedną z największych obaw może być wątpliwość, czy korzystanie z dotychczasowych programów kadrowo-płacowych i wykonywanie za ich pośrednictwem przelewów online będzie możliwe na dotychczasowych zasadach? Portal Podatkowy uspokaja, że po 1 stycznia 2020 r. format wpłat podatkowych nie zmieni się i będzie obowiązywać ten sam przelew Elixir.

A co w przypadku płatności z banków zagranicznych i SWIFT? Również i tutaj ma być bezboleśnie. Numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Ogólne zasady realizacji polecenia przelewu (płatności) z zagranicznych banków nie zmieniają się.

Natomiast jeśli w 2020 r. zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwał się tym samym numerem indywidualnego rachunku podatkowego.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Jolanta Gajosz

Jolanta Gajosz

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Na przestrzeni lat zdobyłam doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rachunkowości średnich i małych przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności. Niektórzy Klienci twierdzą, że beze mnie nie udałoby im się odnieść sukcesu.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

SLIM VAT 2 – środki na rachunku VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2. Jedne ze zmian obejmą przepisy dotyczące środków gromadzonych na rachunkach VAT.