Korekta części ewidencyjnej nowego JPK_V7

Jak uniknąć kary za przekazanie nieprawidłowej części ewidencyjnej nowego JKP_V7?

Korekta części ewidencyjnej nowego JPK_V7 – dlaczego przedsiębiorcy są narażeni na karę, jak jej uniknąć i mieć czas na poprawę?

Ten przepis prawny pozwala Cię ukarać…

Zgodnie z art. 61 a Kodeksu Karnego Skarbowego kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Karze podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

…ale ten przepis prawny może Cię obronić

Natomiast, zgodnie z art. 16 a Kodeksu Karnego Skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył korektę deklaracji podatkowej prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy o Ordynacji Podatkowej albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Art. 16 a Kodeksu Karnego Skarbowego „chroni” podatnika przed mandatem za wykazanie nieprawidłowych danych na złożonej deklaracji. Niestety nie ma to zastosowania do części ewidencyjnej nowego JPK_V7, ponieważ zgodnie z KKS jest on księgą, a nie deklaracją.

Jak uniknąć kary?

Sposobem na uniknięcie kary za przekazanie nieprawidłowej części ewidencyjnej jest złożenie do urzędu skarbowego tzw. „czynnego żalu”, czyli zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

Zgodnie z art. 16 KKS § 1 nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

WSTO – zmiany w przepisach VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju

WSTO. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. Zmiany od 1 lipca w VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju. Sprawdź szczegóły.

Kasy fiskalne online 2021

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r. obowiązkowe dla usług fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych i innych. Co trzeba zrobić? Sprawdź!

Tarcza 9.0

Tarcza 9.0. Dotacja 5000 zł, postojowe, zwolnienie z ZUS, ochrona miejsc pracy. Dla kogo? Jakie PKD? Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź