Jednoosobowa spółka z o.o.? Przecież mówiąc o spółce myślimy o dwójce lub większej liczbie pracowników…

Czym więc jest jednoosobowa spółka z o.o.?

I co najważniejsze – jakie są różnice między jednoosobową spółką z o.o. a spółką z większą liczbą wspólników?

Kiedy jednoosobowa spółka z o.o.?

Z jednoosobową spółką z o.o. mamy do czynienia, gdy jeden wspólnik posiada 100% udziałów. Może do tego dojść na skutek przejęcia udziałów pozostałych wspólników w już istniejącej spółce, bądź przez założenie nowej spółki.

Jakie są różnice między jednoosobową a “tradycyjną” spółką z o.o.?

Jedną z podstawowych różnic jest obowiązek wobec ZUS. Z zasady bycie wspólnikiem spółki z o.o. nie stanowi tytułu do ubezpieczenia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku jednoosobowej spółki z o.o., gdzie wspólnik, dla celów ZUS, traktowany jest jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wobec czego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i z tego tytułu musi odprowadzać składki.

Inna zasadnicza różnica dotyczy zawierania stosunku pracy ze wspólnikiem. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. nie ma możliwości zawarcia stosunku pracy pomiędzy wspólnikiem a spółką, brakuje bowiem elementu podporządkowania pracodawcy – pracownik nie może podlegać sam sobie.

Kolejna różnica dotyczy czynności dokonywanych pomiędzy spółką a jedynym wspólnikiem. Oświadczenia woli wspólnika składane spółce muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dodatkowo w sytuacji gdy jedyny wspólnik jest również jedynym członkiem zarządu wszelkie czynności prawne pomiędzy spółką a wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego.

Jednoosobowa spółka z o.o. – zalety

Niewątpliwą zaletą jednoosobowej spółki z o.o. jest samodzielność w podejmowaniu decyzji bez konieczności uzgadniania ich z innymi wspólnikami. Jedyny wspólnik spółki posiada wszelkie uprawnienia zgromadzenia wspólników. Tak jak w przypadku spółki z większą ilością wspólników, wciąż powinny być sporządzane protokoły dokumentujące podjęte uchwały, w tym przypadku jednak nie dla ważności ich podejmowania, a dla celów dowodowych.

Masz pytania?
Musisz zarejestrować jednoosobową spółkę? Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu dokumentacji? Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
Księgowa Lublin Ewa Rzeźniczuk

Ewa Rzeźniczuk

Spec. ds. pełnej księgowości

Na studiach zrozumiałam, że praca w laboratorium nie jest dla mnie. Chemię do księgowości poczułam na praktykach w biurze rachunkowym, które później stało się moim miejscem pracy. Dziś, mając za sobą kilkuletnie doświadczenie wiem, że żadna inna praca nie dawałaby mi takiej satysfakcji.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

WSTO – zmiany w przepisach VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju

WSTO. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. Zmiany od 1 lipca w VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju. Sprawdź szczegóły.