Czynny żal – sposób na uniknięcie odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art 16 §  1 Kodeksu Karnego Skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czynny żal będzie skuteczny pod warunkiem, że podatnik zawiadomi o popełnieniu czynu zabronionego przed wykryciem wykroczenia lub przestępstwa przez urząd.

Powyższe przepisy oznaczają, że np. nieterminowa wysyłka deklaracji czy zapłata podatku nie musi wiązać się z konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego czy celno-skarbowego, pod warunkiem dopełnienia obowiązków oraz zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, czyli złożenie tzw. „czynnego żalu”, w którym poinformuje o niedopełnionych obowiązkach.

Czynny żal – w jakich przypadkach ma zastosowanie?

Przypadki, w których będzie miał zastosowanie „czynny żal” to m.in.:

 • nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej,
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg handlowych,
 • wadliwe wystawianie faktur
 • nie zapłacenie podatku
 • stosowanie zaniżonej stawki VAT lub zwolnienia z VAT
 • niewykazywanie przychodu
 • wyłudzenie pozwolenia celnego.

Czynny żal nie będzie miał zastosowania, jeśli organy udokumentowały już czyn zabroniony bądź są w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego.

Jak złożyć?

Informację należy złożyć w urzędzie skarbowym lub celno-skarbowym, zgodnie z właściwością jako pismo tradycyjnie lub elektronicznie przez ePUAP.

Pismo elektroniczne może zostać złożone za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Powinno zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym.

Czynny żal można także złożyć ustnie do protokołu.

Czynny żal – wzór

Nie określono wzoru dla czynnego żalu, należy więc samodzielnie sporządzić pismo, którego elementami powinny być:.

 • dane podatnika,
 • adresat – naczelnik odpowiedniego urzędu,
 • opis popełnionego czynu i jego okoliczności,
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym,
 • informacja o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli tego nie zrobił – to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.
Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Jak zatrudnić legalnie, potwierdzić legalność wjazdu do Polski, uzyskać PESEL, przedłużyć pobyt? Sprawdź

Zmiana formy prowadzenia działalności z JDG na SKA

Chcesz przejść z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytowo-akcyjną? Przeczytaj, jakie to koszty i przemyśl, czy warto.