Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

W jakim celu powstał i kto musi spełnić obowiązek ewidencyjny?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał w wyniku powołania do życia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Dyrektywa ma na celu uszczelnienie systemu finansowego i przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). W Polsce CRBR funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.). Regulacja ta implementuje przepisy IV dyrektywy AML.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli informacje o osobach kierujących podmiotem gospodarczym

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych powstał więc w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez ujawnienie osób faktycznie kierujących podmiotem. Rejestr jest publiczny i dostępny bezpłatnie.

Podmioty zobowiązane do rejestracji w CRBR:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która ma bezpośrednią kontrolę nad podmiotem, posiada uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących podmiotu oraz nawiązywania stosunków gospodarczych i przeprowadzania transakcji.

Takie osoby muszą spełnić obowiązek rejestracji w CRBR w określonym terminie.

Terminy rejestracji:

  • dla podmiotów wpisanych do KRS przed 13-10-2019 ostateczny termin rejestracji to 13-04-2020,
  • dla podmiotów wpisanych do KRS po 13-10-2019 termin rejestracji to 7 dni od daty wpisu do KRS.

Zgłoszenia należy dokonać elektroniczne za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: www.podatki.gov.pl/crbr.

Wzór zgłoszenia, z którego można skorzystać w celu przygotowania zgłoszenia dostępny jest na stronie epuap.gov.pl.

Przygotowane zgłoszenie powinno zostać opatrzone podpisem elektronicznym i wysłane do rejestru.

Co grozi za brak zgłoszenia w terminie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego bądź za podanie nieprawidłowych danych. Za niewywiązanie się z terminowego zgłoszenia do rejestru grozi kara do 1.000.000,00 zł.

Za podanie nieprawdziwych danych grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

WSTO – zmiany w przepisach VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju

WSTO. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. Zmiany od 1 lipca w VAT do sprzedaży wysyłkowej z kraju. Sprawdź szczegóły.

Kasy fiskalne online 2021

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r. obowiązkowe dla usług fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych i innych. Co trzeba zrobić? Sprawdź!

Tarcza 9.0

Tarcza 9.0. Dotacja 5000 zł, postojowe, zwolnienie z ZUS, ochrona miejsc pracy. Dla kogo? Jakie PKD? Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź