fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for Administracja

ip box dla programisty

IP BOX dla przedsiębiorcy programisty

IP BOX. Ulga dla przedsiębiorcy programisty

Ulga IP BOX to preferencja polegająca na zastosowaniu  obniżonej 5% stawki podatku dochodowego dla dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej.

IP BOX – jak zastosować ulgę w przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy-programisty? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w moim poradniku.

Zobacz więcej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

W jakim celu powstał i kto musi spełnić obowiązek ewidencyjny?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał w wyniku powołania do życia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Dyrektywa ma na celu uszczelnienie systemu finansowego i przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). W Polsce CRBR funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.). Regulacja ta implementuje przepisy IV dyrektywy AML.

Zobacz więcej
podatek vat zmiany 1 września 2019

Zmiany w VAT po 1 września 2019 r.

Zmiany w VAT. Co się zmienia w ustawie od 1 września 2019 r.?

Od 1 września zmianie uległ art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera katalog towarów i usług, które od pierwszej sprzedaży muszą być opodatkowane podatkiem VAT.

Nowelizacja ustawy wprowadziła kilka nowych pozycji do w/w katalogu, co oznacza, że od 1 września 2019 r. więcej przedsiębiorców musi być zarejestrowanych do VAT.

Zobacz więcej