Zmiany w płatnościach na konta spoza białej listy

Z dniem 1 lipca zmieniły się przepisy dotyczące negatywnych konsekwencji opłacania faktur na konta spoza białej listy.

Reguluje to Dz. U. z 19-06-2020, poz. 1065. Jak wyglądają zasady w czasach epidemii?

Biała lista. Obowiązujące przepisy

Od początku 2020 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorcy płacący zobowiązania swoim kontrahentów na kwotę co najmniej 15.000 zł muszą dokonywać transakcji na konta bankowe wpisane na tzw. białą listę.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje nie tylko wyłączeniem prawa do zaliczenia tego wydatku w kosztach podatkowych, ale także odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta.

Dokonujący płatności powyżej limitu na konto spoza tej listy może zwolnić się z powyższych konsekwencji, pod warunkiem zawiadomienia o tym urzędu skarbowego w odpowiednim terminie.

Od 1 lipca termin zawiadomienia urzędu to 7 dni od dnia zlecenia płatności.

Płatność na konto spoza białej listy w czasie epidemii – jakie terminy?

Oczywiście, w okresie obowiązywanie stanu epidemiologicznego, termin ten to nadal 14 dni. Siedmiodniowy termin będzie obowiązywał po zniesieniu pandemii.

Zmiana adresata zgłoszenia

1 lipca zmianie ulega również adresat zgłoszenia. Mianowicie, do końca czerwca należało zawiadomić o fakcie zapłaty na rachunek spoza białej listy urząd skarbowy właściwy dla dostawcy.

Od 1 lipca urzędem właściwym do otrzymania takiego zgłoszenia jest urząd właściwy dla wpłacającego.

Biała lista a split payment

Obok obowiązku dokonywania płatności na rachunek wpisany na białą listę, od listopada 2019 r. obowiązują przepisy nakazujące dokonywania płatności od kwoty 15.000 za określone usługi i towary w procedurze podzielonej płatności.

Do końca czerwca zapłaty w procedurze split payment na konto spoza białej listy nie chroniła podatnika przed negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym.

Od 1 lipca zapłata w procedurze split payment na konto spoza białej listy nie wyłącza możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

Co ciekawe, przepisy te obowiązują z mocą wsteczną do 1 stycznia 2020, co oznacza, że wszystkie przelewy dokonane w bieżącym roku jako MPP, ale na konto spoza białej listy mogą być kosztem podatkowym.

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

SLIM VAT 2 – środki na rachunku VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2. Jedne ze zmian obejmą przepisy dotyczące środków gromadzonych na rachunkach VAT.