Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek i osoby fizyczne mają obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku.

Dlaczego? Ponieważ ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.