Wynagrodzenia pracowników w 2021 r. O ile wzrosną?

Decyzja już zapadła. Płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 2800 zł.

Wynagrodzenia wzrosną więc o 200 zł brutto.